"Múzeumot létrehozni és megtartani csak közös akarattal lehet!" DR. SZŐKE SÁNDOR (1932-2005)
DOMBÓVÁRI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

NYITVA TARTÁS: hétfőtől-péntekig
8-16 óráig

POSTACÍM: H-7200 Dombóvár,
Szabadság utca 16.

GPS: N 46° 22,400' E 18° 7,788'

ADÓSZÁM: 18852541-1-17
E-MAIL: dvve1984@gmail.com
TELEFON: +36 74 465 715
MOBIL: +36 20 910 8066EGYESÜLET

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület célja a szabadidőtöltés kiteljesítése gazdag programkínálattal és rengeteg ismerkedési lehetőséggel. A hasonló érdeklődésű klubtagok társaságában Ön is hamar otthon érezheti magát. Programjaink célja a tevékenységünk folyamatos megerősítése és megszínesítése. Mindig szívesen veszünk új ötleteket, terveket a klubéletünkkel kapcsolatban, amellyel a csoportösszhangot elmélyítjük és célkitűzésünket kiemeljük. Egyesületünk már rengeteg eseményt megvalósított, melyre büszkén tekintünk vissza és ennek fényében tervezünk számos találkozót a jövőben is.

TEVÉKENYSÉGEK

Egyesületünk tevekénységi köréről bővebb információt weboldalunkon olvashat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Szívesen tájékoztatunk a profilunkról valamint az aktuális eseményekről.

TAGSÁG

Egyesületünk tagja bárki lehet! Ha tevékenységünk felkeltette az érdeklődését, olvasson tovább. Ezen az oldalon bővebb információt talál meg a tagsággal járó előnyökről, feltételekről. Ha nem talál kérdésére választ, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

ESEMÉNYEK

Egyesületünk számos programot szervez meg, és az itt megtekinthető fotósorozatunk erről tanuskodik. Kérjük, tekintse meg galériánkat, hogy bővebb képet kapjon az általunk végzett tevékenységről. Reméljük, hogy fotóink felkelti érdeklődését!

NYILVÁNTARTÁSI ADATOK

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 713

A társadalmi szervezet neve: Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület

A társadalmi szervezet székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 16.

Elnök: Szűcs Lászó

Alelnök: Nagy Sándor

Titkár: Jakab Zoltánné

Típus: Társadalmi szervezet

Cél szerinti besorolás: Településfejlesztési tevékenység

Cél leírása: Dombóvár város szépítése, meglévő építészeti, műemléki, természeti és történelmi értékeinek védelme, a város és városkörnyék történelmi emlékeinek, természeti értékeinek feltárása és védelme, Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, helytörténettel kapcsolatos kiadványok, pályázatok, kiállítások gondozása, emléktáblák, emlékművek, emlékhelyek gondozása, létesítése, városfejlesztéssel kapcsolatos szakmai tervek véleményezése vagy ennek kezdeményezése.

Megyei nyilvántartási szám: 713/2014

Országos nyilvántartásbeli azonosító: 74441/1995

Eljárt bíróság neve: Szekszárdi Törvényszék

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma: 60005/1995/2

 

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági mérleg

 

Az Egyesület története, tevékenysége a kezdetektől

 

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület 1984. november 27-én alakult meg 37 taggal. Létszáma az azóta eltelt idő alatt többször változott, ám ma is többen tagjai, az alapítók közül. 

Az egyesület életre hívója a sokak által tisztelt és becsült dr. Szőke Sándor (1932-2005) gimnáziumi tanár, helytörténész, aki 2005-ben bekövetkezett haláláig töltötte be az Egyesület elnöki posztját. Őt követően 2005 -2009 között hivatalosan két elnöke volt az egyesületnek, Takács Istvánné  és Vértesi Jánosné. Kocsis Zoltán (2009-2011), Kutas György megbízott elnökként (2012-2013), Szűcs László pedig 2013-tól vezeti az egyesületet. Nonprofit, civil szervezet, cégbírósági bejegyzéssel, adószámmal, önálló jogkörrel, pecséttel, önálló gazdasági ügyvitellel.

 

Kiemelt, alapszabályzatban rögzített célok:

"Dombóvár város meglévő építészeti, műemléki, természeti és történelmi értékeinek védelme, örökségvédelem.  Helytörténettel kapcsolatos kutatások, kiadványok, pályázatok, kiállítások készítése, emléktáblák, emlékművek létesítése, gondozása."

Az egyesület munkáját a tagok közül választott vezetőség irányította,- irányítja, titkárral (Marcali Ferenc, dr. Szőke Sándorné 2005-ig, majd Élő Lajosné), jogi tanácsadókkal (Frellerné dr. Kovács Anna, dr. Papp Tamás, dr. Szabados Balázs). Az egyesület 2010-től közhasznúvá vált, ekkor kapta új, ma is használatos nevét: Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület. Feladatvállalásaival, munkájával, azóta is megfelel a közhasznúság követelményeinek. Mindig pártoktól, politikától függetlenül működött, a város lakóinak támogatásával, önkéntesek, pártolók, támogatók segítségével.  Szakmai tevékenysége sokrétű: monográfiák, tanulmányok, helytörténeti sorozat (11 szám). A kiadványok nagy részét, Erky-Nagy Tibor tipográfus késztette.

Az Egyesület az Önkormányzattal, a helyi lakossággal, az iskolákkal együttműködve végzi értékmentő-, ápoló tevékenységét (2008 előtt rendszeres szervezője, résztvevője a nemzeti ünnepeknek, megemlékezéseknek). Jó kapcsolatot tart fenn a helyi közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel, helytörténészekkel, alkotókkal, országos egyesületekkel (pl.: Falu és Városvédők Országos szövetségével, Honismereti Szövetséggel, stb). Szakmai segítséget kapott és kap a megyei múzeumtól, annak szakembereitől a kezdetektől fogva.

 

Néhány kiemelt eredmény, rendezvény, ünnepi esemény a 30 éves időszakból:

A második világháborúban elesett dombóvári áldozatainak gyász emléknapja: 1991. április 21. Névtáblák elhelyezése a Hősök szobrára. Az ezzel kapcsolatos kutatást dr. Szőke Sándorné végezte, az ünnepség napján dokumentumgyűjtemény jelent meg az áldozatok neveivel, adataival. (A II. világháború dombóvári halottainak emlékére). Ez volt az első tömegeket megmozgató esemény a rendszerváltás után. A Hősök szobra kegyeleti hely ma is, az első és második világháború áldozatainak neveivel.

Sírkert létrehozása a legrégebbi, nemes anyagú, elhagyott, hozzátartozók nélküli sírjelekből az Erzsébet utcai temetőben: 1996. Takács Istvánné gimnáziumi tanár, helytörténész volt a sírkert létrehozásának kitalálója, megvalósítója tanítványai és az egyesületi tagok segítségével. A tervezést és a kivitelezést Őri Nándor építési vállalkozó végezte, mindketten egyesületi tagok. A temetőkertnek a katolikus egyház nevében eljáró Farkasdi András apát, plébános biztosított helyet. A halottak napján azóta minden évben kegyeleti megemlékezést tart a sírkertben az egyesület Takács Istvánné szervezésében.

A Kossuth-szoborcsoport megtisztítása, rendbetétele a Szigeterdőben. Emlékünnepség a pákozdi csata 150. évfordulóján, 1998. szeptember 29-én. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Milleniumi Emlékbizottsága pályázatot hirdetett az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából, amit a Városszépítő Egyesület megnyert két alkalommal: a szobrok tisztítására, diáktábor szervezésére és a relief rendbetételére. Az első felelős független magyar kormány tagjait megjelenítő szobrokra negyed évszázada rakódott a por, ill. egyéb káros környezeti hatások, ezért szükséges volt a rendbetételük. Társadalmi összefogás bontakozott ki, az egyesület munkáját támogatta az Önkormányzat, a Megyei Múzeum szobrász restaurátorokkal. Az alapos lemosáshoz, tisztításhoz a több országos és helyi vállalat, vállalkozó járult hozzá. A diáktábort az Illyés Gyula Gimnázium tanárai vezették. Kiemelt szerepet vállalt az egyesületből: Dr. Szőke Sándor, Kisvárdai Antalné, Őri Nándor, Takács Istvánné, Dr. Szőke Sándorné, aki az emlékünnepségen rendhagyó történelem órát tartott a szoborcsoportról. Dombóvár büszkesége ma is a Kossuth-szoborcsoport. Az országosan ismert Emlékművet újból ismeretté tette az egyesület 1999-ben kiadott színes magyar-német nyelvű képeslap sorozattal, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázati támogatásával. 2009-ben megújult formában ismét megjelentette a kiadványt az egyesület.

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény megnyitása 2001-ben a Kulturális Világörökség Napján szeptember 22-én. Ez a múzeum születésnapja, mely Dombóvár első nyilvános, általános állandó helytörténeti gyűjteménye. A megnyitó ünnepség vendégei voltak: Dr. Gaál Attila a Tolna megyei múzeum igazgatója, Dr. Forrai Ibolya a Magyar Néprajzi Múzeumtól, Dr. Bőzsöny Ferenc a Magyar Rádió főbemondója, Tóth Attila Dombóvár polgármestere. A múzeum első szakasza a létrehozás: 2001-2003-ig, amelyet lezárt a működési engedély megszerzése a Kulturális Örökség Minisztériumánál (anyakönyvi szám:MK/b/116). Muzeális intézmény lett, jellegét tekintve: közérdekű muzeális gyűjtemény. Gyűjtőköre: helytörténet, a gyűjteményi anyag tulajdonosa és fenntartója a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület. (az irat látható a gyűjteményben).A második szakasz a múzeummá válás, ami 2006-ig tartott.bMegindult a speciális gyűjtés Dombóváron (pl. Kossuth kultusz emlékei 2002 kiállítás). Szakleltár készítése Dr. Kovács Sándor a Megyei Múzeum munkatársa segítségével. Az egyesület meghatározott éves támogatást kapott az önkormányzattól, kiállítóhelyként a főszolgabírói lakot (a múzeumnak helyet biztosító "kiskastély" 1896-ban épült a főszolgabíró és családja számára) kapta használatba. Harmadik szakasz a főállású muzeológus, Dr. Kriston Vízi József múzeumvezető-kultúraközvetítő irányításával (2008-2014) a „Nyitott Múzeum” szemlélet meghonosítása, számos időszakos kiállítás, kulturális-, közművelődési-, múzeumpedagógiai program, tanulmány, kiadvány megjelenése.

Az új városcímer (1991). Javaslatában, szakmai eljárásában, megalkotásában közreműködött a Városszépítő Egyesület. A szakmai egyeztető fórumon, a testület elfogadta az egyesület javaslatát. A címertervező Kővári László és Dr. Szőke Sándorné voltak a tagjai a szakmai bírálatot kérő küldöttségnek (Dr. Kállai István ELTE Heraldikai tanszékvezető egyetemi tanártól).

Az Egyesület épített környezet-természetvédelem szakcsoportja kezdeményezte, felmérte és elkészítette a helyi védelemmel ellátandó épületek listáját, felsorolását. Az Önkormányzat 1999-ben, majd második hullámban 2004-ben helyi védettség alá helyezte a várostörténet, épített örökségünk szempontjából jelentős köz-, és magánépületeket.

Egyesületünk jelenlegi taglétszáma 28 fő, köztük régi tagokkal és új belépőkkel. Szívesen várunk egyesületünkbe minden új belépőt, aki egyetért céljainkkal, programunkkal, tevékenységünkkel. Szereti városunkat, Dombóvárt. Fontos neki a természeti és a védett környezet megóvása, védelme, szeretne egy tevékeny közösség tagjaként kulturális rendezvényeken, kiállításokon, összejöveteleken részt venni, művelődni.

 

Megjelent könyveink:

Mészárosné Fodor Klára: Újdombóvár története (1988)

Dr. Szőke Sándorné: A II. világháború dombóvári halottainak emlékére/ dokumentumgyűjtemény (1991)

Dr. Szőke Sándorné: A dombóvári gimnázium seccói (1994)

Dr. Szőke Sándor: Dombóvár III. monográfia (1996) három egyesületi tagságú szerzővel: Dr. Szőke Sándor: Dombóvár földrajzi környezete és története, Mészárosné Fodor Klára: Újdombóvár története, Dr. Szőke Sándorné: Dombóvár köztéri szobrai és emlékművei (tanulmány)

Takács Istvánné: A gyökerek nyomában (1998)

Dr. Szőke Sándorné: A Dombóvári Városszépítő Egyesület 15 éve a dokumentumok tükrében (1999)

Takács Istvánné: Arcok Dombóvárról (2000)

Dr. Szőke Sándor: Dombóvár háborús évei/Visszaemlékezésekben és dokumentumokban (2002)

Dr. Szőke Sándor: Múzeumi Tárlatvezető (2004)

Dr. Szőke Sándorné: Múzeum a helytörténeti gyűjtemény (2004)

Dr. Szőke Sándorné: A főszolgabírói laktól a Múzeum épületéig (1895-2011) megjelent a helytörténeti gyűjtemény 10. évfordulója alkalmából

Dr. Szőke Sándorné: Hátrahagyott jelek... (2010)

Dr. Kriston Vízi  József - Milisits Máté (szerk.): Ismerős művek elfeledett alkotója (2011)

Kriston Vízi József (szerk.): Ember – Táj – Természet – Alkotás: Dél-Dunántúli dolgozatok Dr. Szőke Sándor emlékére (2013)

 

 

Egyéb, az Egyesülethez kapcsolódó helytörténeti kiadványok:

Takács Istvánné: A dombóvári zsidóság története (2007)

Tóth Endre: Studia Valeriana (2009)

Gelencsér Gyula: A Dombóvári Ipartestület története 1890-2010 (2010) 

Takács Istvánné- Müller Ádám: Fürdőélet Dombóváron (2011)

Mészárosné Fodor Klára: Újdombóvár temetője (2012)

 

Felhasznált irodalom:

Dr. Szőke Sándorné: A Dombóvári Városszépítő Egyesület tevékenysége 1984-2006 „Együtt a városért” kézirat. - Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta!

Dr. Szőke Sándorné: A Dombóvári Városszépítő Egyesület 15 éve a dokumentumok tükrében (1999)

 

 

 

 

 


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió